Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 mei 2019
1.
Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

Verslag nader schriftelijk overleg (32637, K)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 14 mei 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Invest-NL

De commissie wacht de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL af en besluit in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel verder in overleg te treden met de regering.

3.
Recente cijfers aangaande de geldende (EU)wet- en regelgeving

Verslag nader schriftelijk overleg (29515, E)

Het lid Reuten (SP) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2019. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer