Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

-
Invest-NL

De commissie wacht de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL af en besluit in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel verder in overleg te treden met de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer