Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Toezegging T02253 - Het geven van inzicht in de laatste stand van zaken omtrent participatie

Brief van de minister van BZK van 17 mei 2019 in reactie op de brief van 25 april 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986 / 33962, B))

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 28 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer