Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)

-
Toezeggingen beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

De commissie stemt in met de registratie van zeven toezeggingen die tijdens de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 19 februari 2019, zijn gedaan.

Voorts besluit zij de volgende toezeggingen, die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018, als voldaan te beschouwen: T02598, T02600, T02601, T02602, T02605, T02606, T02607, T02608 en T02613. Toezeggingen T02603, T02611 en T02612 waren reeds als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren