Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 mei 2019
1.
Toezeggingen actief donorregistratiesysteem (T02595, T02596 en T02597)

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet (33506, AA)

De commissie besluit op 25 juni 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over zowel de brief van 26 april 2019 (voortgang implementatie nieuwe Donorwet) als de brief van 14 mei 2019 (nieuwe versie communicatieplan).
De status van de toezeggingen T02595, T02596 en T02597 blijft ongewijzigd.

2.
Communicatieplan orgaandonatie

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 14 mei 2019 in reactie op de nadere vragen over de nieuwe versie van het communicatieplan (33506, AB)

De commissie besluit op 25 juni 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over zowel de brief van 14 mei 2019 (nieuwe versie communicatieplan) als de brief van 26 april 2019 (voortgang implementatie nieuwe Donorwet).

3.
Toezeggingen ingetrokken wetsvoorstel 33980: T02675 (Beraad wetsvoorstel) en T02676 (Dossiercontrole)

De commissie besluit toezegging T02675 met de brief van 19 april 2019 (33980, J) alsnog als voldaan aan te merken.
De commissie besluit voorts toezegging T02676 per brief onder de aandacht van de minister voor MZS te brengen en de toezegging in afwachting van het door de minister aangekondigde nieuwe wetsvoorstel (brief 13 mei 2019: 33980, K) niet als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer