Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
34349, K

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman