Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
WRR-rapport "Weten is nog geen doen"

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Fiers).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman