Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2019 (CXXXI)

- T02704

Toezegging informeren van de Eerste Kamer over de opbouw van het Nederlandse handelsoverschot

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën van 23 mei 2019 (CXXXI, E) en besluit toezegging T02704 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren