Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 mei 2019
1.
35000, Q

Verslag van een schriftelijk overleg over het gebruik van chartaal geld als betaalmiddel

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 23 mei 2019 (35000, Q) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
T02704

Toezegging informeren van de Eerste Kamer over de opbouw van het Nederlandse handelsoverschot

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën van 23 mei 2019 (CXXXI, E) en besluit toezegging T02704 als voldaan aan te merken.

3.
21.501-07, AJ

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 mei 2019

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 mei 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Rondvraag

Het lid Van Rij (CDA) geeft - naar aanleiding van de behandeling van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34556) en de toezegging T02680 - aan dat er in de praktijk verwarring blijkt te zijn over de uitleg van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) door het ministerie van OCW. De commissie besluit dit onderwerp via de griffie onder de aandacht te brengen van de leden van de nieuwe commissie OCW, zodat deze desgewenst hierover met de regering in overleg kunnen treden.

De commissie neemt afscheid van de voorzitter en bedankt hem voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de commissie voor Financiën.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren