Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Toezegging T02253 - Het geven van inzicht in de laatste stand van zaken omtrent participatie

Brief van de minister van BZK van 17 mei 2019 in reactie op de brief van 25 april 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986 / 33962, B))

De commissie besluit toezegging T02253 als voldaan te beschouwen en het onderwerp van deze toezegging te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).

Tevens besluit de commissie de status van toezegging T02248 - waarover een opmerking wordt gemaakt in de laatste alinea van de brief van 17 mei 2019 - op 'deels voldaan' te laten staan, in afwachting van de voorhang van het Aanvullingsbesluit Bodem.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer