Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 mei 2019
1.
35080

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 18 juni 2019.

2.
34984

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
Rondvraag

De commissie adviseert de Kamervoorzitter het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34471) af te voeren van de plenaire agenda van 4 juni 2019 (stemming).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren