Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 mei 2019
1.
T02533

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over een toezegging inzake voorlichting van de Raad van State met betrekking tot Caribisch Nederland; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van BZK (EK 35.000 IV, L) voor kennisgeving aan en besluit toezegging T02533 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 oktober 2019.

2.
Rondvraag

De commissie bedankt bij monde van haar ondervoorzitter haar voorzitter voor de wijze waarop deze de afgelopen vier jaren de vergaderingen heeft voorgezeten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman