Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

- 34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 22 mei 2019 inzake aanbieding rapport Kwaliteitskeurmerken vvto (34031, K). Het lid Bruijn (VVD) geeft aan dat hij vanwege zijn voorzitterschap van de adviesraad van Nuffic niet het woord kan voeren over dit onderwerp. De commissie besluit de minister per brief om een reactie op het rapport Kwaliteitskeurmerken vvto te vragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman