Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35.074, J

Brief van de minister van SZW over de stand van zaken inzake het arbeidsmarktbeleid, over pensioenvoorzieningen voor uitgeschreven payrollmedewerkers en over de aanbesteding van uitzendopdrachten; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie neemt de brief van de minister van SZW (EK 35.074, J) voor kennisgeving aan.

-
Toezeggingen debat voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

De commissie stemt in met registratie van de concepttoezeggingen en besluit de concepttoezeggingen aangaande het spoorboekje (4) en aangaande de positie van payrollmedewerkers na uitschrijving uit de uitzendcao’s en verplichtstelling van Stipp (11) als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren