Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt (34.994)

-
34994

Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer