Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Dossiercontrole (33.980) (T02676)

-
Toezegging ingetrokken wetsvoorstel 33980: T02676 (Dossiercontrole)

De commissie stelt de brief over de toezegging ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer