Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 juni 2019
1.
27.925

Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en van JenV en de minister voor BHenO inzake Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019; Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit de brief van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

2.
31.985, C

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

De commissie besluit de brief van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

3.
21.501-02, AT

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie geeft aan prijs te stellen op kennismakingsgesprekken met de verschillende bewindspersonen alsmede werkbezoeken af te willen leggen naar de diverse krijgsmachtonderdelen. De commissie geeft aan tijdens de kennismakingsgesprekken in te willen gaan op de Nederlandse inzet in militaire missies en het bredere thema van internationale veiligheid. De griffie zal het voorgaande verder uitwerken.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk