Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180032 - Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

-
21.501-02, AT

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief van de regering voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk