Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 juni 2019
1.
35022

Introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
Toezegging T02652

Toezegging Functioneren rijksinspecties (35.000)

De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 27 mei 2019 inzake Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 (35000, R). Toezegging T02652 blijft open staan.

3.
Toezeggingen T02577 en T02579

Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652); Toezegging Aanpak huisjesmelkers (34.652)

De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 29 mei 2019 over de aanpak Goed Verhuurderschap en over de bekendheid en de toegankelijkheid van de Huurcommissie (34652, E). Toezegging T02577 blijft open staan, toezegging T02579 wordt als voldaan aangemerkt.

Het lid De Boer (GroenLinks) stelt voor een kennismakingsgesprek met de minister te houden en daarin over het woonbeleid te spreken. De commissie stemt in met een informeel kennismakingsgesprek en wenst daarin de bredere portefeuille van de minister aan de orde te stellen.

4.
Toezegging T02701

Toezegging Wachttijden voor transgenderzorg (34.650)

De commissie besluit de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E) en toezegging T02701 aan de commissie VWS over te dragen.

5.
Toezegging T02693

Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen (34.902)

De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 6 juni 2019 inzake reactie op vragen over de verduurzaming van basisscholen in Noord-Brabant (34902, J). Toezegging T02693 wordt als voldaan aangemerkt.

6.
Toezegging T02699

Toezegging Actieplan veiligheid lhbti (34.650)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 12 juni 2019 inzake afschrift Actieplan Veiligheid LHBTI (34650, F) en toezegging T02699 aan de commissie J&V over te dragen.

7.
Toezegging T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 11 juni 2019 inzake afschrift Eerste Kamer aanwijzing Wbmgp gemeente Capelle aan den IJssel (33797, S). Toezegging T01895 betreft een doorlopende toezegging.

8.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw.

Het lid Van der Linden (FvD) vraagt naar de stand van zaken rondom toezegging T02626, inhoudende dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezegt om mede aan de hand van het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel een agenda voor democratische vernieuwing te ontwikkelen. De staf geeft aan dat de toezegging wordt meegenomen in het halfjaarlijkse toezeggingenrappel. De commissie laat het College van Senioren weten dat zij graag t.z.t. de kabinetsreactie op het rapport van de staatscommissie wil behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman