Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)

-
Mededelingen en informatie

De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw.

Het lid Van der Linden (FvD) vraagt naar de stand van zaken rondom toezegging T02626, inhoudende dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezegt om mede aan de hand van het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel een agenda voor democratische vernieuwing te ontwikkelen. De staf geeft aan dat de toezegging wordt meegenomen in het halfjaarlijkse toezeggingenrappel. De commissie laat het College van Senioren weten dat zij graag t.z.t. de kabinetsreactie op het rapport van de staatscommissie wil behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman