Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage (34.652)

-
Toezeggingen T02577 en T02579

Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652); Toezegging Aanpak huisjesmelkers (34.652)

De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 29 mei 2019 over de aanpak Goed Verhuurderschap en over de bekendheid en de toegankelijkheid van de Huurcommissie (34652, E). Toezegging T02577 blijft open staan, toezegging T02579 wordt als voldaan aangemerkt.

Het lid De Boer (GroenLinks) stelt voor een kennismakingsgesprek met de minister te houden en daarin over het woonbeleid te spreken. De commissie stemt in met een informeel kennismakingsgesprek en wenst daarin de bredere portefeuille van de minister aan de orde te stellen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman