Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
Toezegging T02693

Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen (34.902)

De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 6 juni 2019 inzake reactie op vragen over de verduurzaming van basisscholen in Noord-Brabant (34902, J). Toezegging T02693 wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman