Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Actieplan veiligheid lhbti (34.650) (T02699)

-
Toezegging T02699

Toezegging Actieplan veiligheid lhbti (34.650)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 12 juni 2019 inzake afschrift Actieplan Veiligheid LHBTI (34650, F) en toezegging T02699 aan de commissie J&V over te dragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman