Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 18 juni 2019
1.
LXI COSAC 23-25 juni 2019

De commissie bespreekt de agenda voor de plenaire COSAC-vergadering van 23-25 juni 2019 en stelt de ambtelijk voorbereide annotaties vast. De commissie vaardigt ondervoorzitter Van Apeldoorn (SP), als delegatieleider, en het lid Van Rooijen (50PLUS) af.
De commissie besluit - gelet op de korte termijn waarop de bijeenkomst plaatsvindt - geen amendementen in te dienen en verzoekt de delegatieleider zich terughoudend op te stellen bij de bespreking van de conclusies en contributies.

2.
Beneluxparlement, plenaire sessie, 14-15 juni 2019

Het lid De Bruijn-Wezeman (VVD) doet mondeling verslag van de plenaire sessie van het Beneluxparlement op 14-15 juni 2019.

3.
COM(2019)260

Mededeling van de Commissie: Uitbreidingsbeleid 2019

De commissie bespreekt de Commissiemededeling over het uitbereidingsbeleid 2019. Zij besluit de Mededeling te betrekken bij een nog in te plannen informeel kennismakingsgesprek met de minister van Buitenlandse Zaken aan de orde te stellen.

4.
21.501-20, AJ, 21.501-20, AK, 21.501-20, AL, 21.501-02, AS

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Europese Raad van 28 mei 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele Europese Raad 28 mei 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 20 en 21 juni 2019; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de verslagen en geannoteerde agenda's van de Raad Algemene Zaken en van de Europese Raad.

5.
Rondvraag

De commissie besluit om een informeel kennismakingsgesprek in te plannen met de minister van Buitenlandse Zaken.
De commissievoorzitter stelt voor aan het College van Senioren voor te stellen dat de commissie in het najaar een werkbezoek aan Brussel aflegt. De commissie stemt hiermee in. De staf zal samen met de commissievoorzitter een programmavoorstel voorbereiden ter bespreking in de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman