Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage (35.110)

- 35110

Wet fiscale arbitrage

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van dinsdag 25 juni 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren