Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag uitvoering ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (30.862)

-
Tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium

Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat in reactie op de brief van 23 mei 2019 (Verslag schriftelijk overleg (30862, P))

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer