Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 25 juni 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren