Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34 218, L

Consultatie voorontwerp Wet overgang van onderneming in faillissement

De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 mei 2019, waarin hij de Kamer informeert over de consultatieversie van het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement. De commissie handhaaft het besluit van de voorgaande commissie J&V van 29 januari 2019 de behandeling van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34218) aan te houden en dit te zijner tijd te behandelen in samenhang met het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren