Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
Mededelingen en informatie

- De commissie zal de beide ministers van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. De voorkeur van de commissie gaat uit naar een kennismakingsgesprek vóór het aanstaande zomerreces. Op 25 juni 2019 zal in de commissie geïnventariseerd worden welke onderwerpen zij wil bespreken met de beide bewindspersonen.

- De commissie besluit de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport over de aanmeldingen van gemeentes voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen (EK 34997, H) te betrekken bij het nader voorlopig verslag over het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997), waarvoor op 25 juni 2019 inbreng geleverd zal worden.

- De commissie verzoekt om wetgevingsfiches met betrekking tot de wetsvoorstellen Wet straffen en beschermen (35122) en Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (35086).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren