Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 juni 2019
1.
Opening

De commissie besluit tot een informeel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK, zo mogelijk in te plannen voor het zomerreces.

2.
Stand van zaken IPKO (25-28 juni 2019 te Den Haag)

De commissie bespreekt de laatste stand van zaken ter zake van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), dat van 25 tot en met 28 juni 2019 in Den Haag zal plaatsvinden. Leden wordt gevraagd hun aanwezigheid bij de verschillende programmaonderdelen aan de commissiestaf door te geven.

3.
T02532 en T02534

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de derde Voortgangsrapportage Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie besluit de derde Voortgangsrapportage Sint Eustatius (EK 34.877, H) te betrekken bij een in te plannen informeel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK. Indien dat gesprek niet voor het zomerreces kan plaatsvinden, bestaat in de commissie de behoefte aan schriftelijk overleg over deze voortgangsrapportage. De commissie besluit toezeggingen T02532 en T02534 als openstaand te blijven beschouwen. De deadline van toezegging T02532 wordt verplaatst naar 1 oktober 2019.

4.
35000 IV, M

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake voortgang Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019

De commissie besluit de voortgangsbrief over het Bestuursakkoord Bonaire te betrekken bij het in te plannen informele kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman