Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

-
T02532 en T02534

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de derde Voortgangsrapportage Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie besluit de derde Voortgangsrapportage Sint Eustatius (EK 34.877, H) te betrekken bij een in te plannen informeel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK. Indien dat gesprek niet voor het zomerreces kan plaatsvinden, bestaat in de commissie de behoefte aan schriftelijk overleg over deze voortgangsrapportage. De commissie besluit toezeggingen T02532 en T02534 als openstaand te blijven beschouwen. De deadline van toezegging T02532 wordt verplaatst naar 1 oktober 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman