Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)

-
Toezegging T02695

Toezegging Privacy Impact Assessment (34.878)

De commissie besluit op 25 juni 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar brief van van 3 juni 2019 inzake voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, E). De commissie beschouwt toezegging T02695 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman