Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 juni 2019
1.
34956

Deactivering van de quotumheffing

De inbrengdatum wordt op verzoek van enkele nieuwe woordvoerders aangehouden tot 2 juli 2019.

2.
35010, E

Nadere memorie van antwoord; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 9 juli 2019 plenair te behandelen.

3.
34352, C

Brief van de staatssecretaris van SZW van 23 mei 2019 met stand van zaken Breed offensief

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

4.
32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Brief van de minister van SZW van 5 juni 2019

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 25 juni 2019.
Het wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35223) zal de Eerste Kamer naar verwachting spoedig bereiken. De commissie zal schriftelijk informeren naar het spoedeisend karakter van het wetsvoorstel, o.m. uit het oogpunt van het kenbaarheidsvereiste. Het lid Crone (PvdA) levert mogelijk aanvullende vragen.

5.
32043, Q - Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

Brief van de minister van SZW van 11 juni 2019

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 25 juni 2019.

6.
COM(2019)186:

Commissiemededeling over efficiƫntere besluitvorming sociaal beleid EU

De commissie besluit de Commissiemededeling niet in behandeling te nemen.

7.
21.501-31, M

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda WSBVC Raad 13 juni 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

8.
Mededelingen en informatie

Het lid Oomen-Ruijten (CDA) geeft naar aanleiding van het overzicht gedelegeerde regelgeving te kennen vragen te willen stellen over het Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren