Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)

- Toezegging cijfermatige en juridische onderbouwing wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208)

De commissie besluit de voorgelegde toezegging vast te stellen en de status op deels voldaan te zetten, in afwachting van de cijfermatige onderbouwing van het wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208).

Het lid Kluit (GroenLinks) informeert naar de reikwijdte en de consequenties van het ter vertrouwelijke inzage aanbieden van stukken door de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer