Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting winstafdracht De Nederlandsche Bank (DNB) 2013 (33.548)

- 33548, G

Brief van de minister van Financiën van 7 juni 2019 inzake het kapitaalbeleid van De Nederlandsche Bank

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen, maar verzoekt de staf wel om na te gaan of en op welke termijn de Algemene Rekenkamer een zienswijze zal publiceren op het nieuwe kapitaalbeleid van DNB. Wanneer deze zienswijze beschikbaar is, zal deze onder de aandacht van de commissie worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren