Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2016 (34.302)

-
Inventarisatie behoefte aan gesprek met planbureaus (over inbedding van hun adviezen)

De commissie besluit om na de Algemene politieke beschouwingen en de Algemene financiële beschouwingen 2019, de planbureaus uit te nodigen voor een gesprek over de institutionele inbedding van hun rapporten en adviezen. Zodoende kunnen fracties de rapportages van de planbureaus die rond Prinsjesdag 2019 zullen verschijnen, betrekken bij de voorbereidingen van de Apb en Afb en op basis hiervan met de planbureaus in gesprek gaan over de benutting van hun publicaties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren