Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2019 (CXXXI)

- CXXXI, F - Europees Semester 2019

Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën inzake kabinetsreactie Lentepakket Europees Semester 2019; Europees Semester 2019

De commissies besluiten de kabinetsreactie op het ''lentepakket'' met landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester 2019 alsmede op de horizontal note van de Commissie voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren