Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 juli 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren