Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

-
T02699

Toezegging Actieplan veiligheid lhbti (34.650)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 12 juni 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren