Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)

-
Toezegging T02695

Toezegging Privacy Impact Assessment (34.878)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van OCW over haar brief van 3 juni 2019 inzake voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, E) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt op basis hiervan een conceptbrief aan de minister en mailt deze rond onder de leden van de commissie, met een reactietermijn tot 27 juni 2019, 14:00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman