Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074, K

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie neemt kennis van de brief van 6 juni 2019 en beschouwt toezegging T02729 daarmee als voldaan. T02728 wordt op 2 juli 2019 opnieuw ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren