Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 juni 2019
1.
35087

Invoering van de Wzd-functionaris

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 2 juli 2019.

2.
35043

Wet medische hulpmiddelen

De commissie besluit op 9 juli 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

3.
Voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

Brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 (33506, AA) en 14 mei 2019 (33506, AB)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar), PvdA (Nooren; gezamenlijk met enkele andere fracties), PVV (Van Kesteren) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De conceptbrief op basis van de ontvangen inbrengen wordt op 2 juli 2019 ter vaststelling geagendeerd.

4.
Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E)

De commissie neemt kennis van de brief en besluit toezegging T02701 op 2 juli 2019 opnieuw ter bespreking te agenderen.

5.
Kennismakingsgesprekken

De commissie is akkoord met de voorgestelde datum en tijdstip voor het kennismakingsgesprek met de minister voor MZS op 10 september 2019 van 16:00-17:00 uur. Op 2 juli 2019 zal dit onderwerp opnieuw geagendeerd worden, in verband met de te bespreken onderwerpen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer