Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet medische hulpmiddelen (35.043)

- 35043

Wet medische hulpmiddelen

De commissie besluit op 9 juli 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer