Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Wachttijden voor transgenderzorg (34.650) (T02701)

-
Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E)

De commissie neemt kennis van de brief en besluit toezegging T02701 op 2 juli 2019 opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer