Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 juli 2019
1.
34430, F

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel; Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel (34430, F) aan te houden tot 24 september 2019. De voorzitter van de commissie neemt contact op met zijn collega in de Tweede Kamer over de wijze van behandeling aldaar. Reeds gestelde schriftelijke vragen van de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer worden aan de agenda van 24 september toegevoegd.

2.
Toezegging T02652

Toezegging Functioneren rijksinspecties (35.000)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2019 inzake Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 (35000, R) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02652 als voldaan.

3.
Toezeggingen T02577 en T02579

Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652); Toezegging Aanpak huisjesmelkers (34.652)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). De staf verwerkt de inbreng en stuurt deze rond met een reactietermijn tot vrijdag 5 juli 2019, 12:00 uur.

4.
Toezegging T02693

Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen (34.902)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De staf verwerkt de inbreng en stuurt deze rond met een reactietermijn tot vrijdag 5 juli 2019, 12:00 uur.

5.
Toezegging T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdA (Koole). De staf verwerkt de inbreng en stuurt deze rond met een reactietermijn tot vrijdag 5 juli 2019, 12:00 uur.

6.
30196, I

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG); Duurzame ontwikkeling en beleid

De commissie neemt de brief over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG) voor kennisgeving aan.

7.
34349, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake uitvoering motie-Schalk c.s. (34349, L) aan te houden tot 9 juli 2019.

8.
34349, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK naar aanleiding van de verstrekte informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake implementatie van de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, M) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman