Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
Toezegging T02693

Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen (34.902)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De staf verwerkt de inbreng en stuurt deze rond met een reactietermijn tot vrijdag 5 juli 2019, 12:00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman