Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 2 juli 2019
1.
32317, KC

Verslag van de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 (EK 32.317, KC) , voor wat betreft de onderwerpen die enkel I&A/JBZ aangaan, voor kennisgeving aan te nemen.

2.
E180019 - VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

34964, K - Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het VN Vluchtelingencompact

De commissie besluit, op verzoek van het lid Nanninga (FVD), dit agendapunt aan te houden tot 9 juli 2019.

3.
34.931

JPSG Europol

De commissie wijst het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan als lid van de JPSG Europol. De commissie besluit voorts dit agendapunt opnieuw te agenderen in de volgende vergadering.

4.
Uitnodiging interparlementaire conferentie migratie en asiel

De commissie wijst, naast de commissievoorzitter, het lid Van Hattem (PVV) aan voor deelname aan de interparlementaire conferentie over asiel en migratie, die op 8 en 9 september 2019 plaats zal vinden in Helsinki, Finland.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren