Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 juli 2019
1.
35224

Wijziging Overleveringswet in verband met arrest waardoor de rechter-commissaris als uitvaardigende justitiƫle autoriteit optreedt

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35086

Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 september 2019.

3.
35058

Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

De commissie besluit inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag op 10 september 2019.

4.
35080

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en SP (Janssen). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van beide fracties.

5.
Uitnodiging Tegenlicht voor werkbezoek aan rechtbank en gerechtshof Den Haag

De commissie gaat graag in gesprek met de vertegenwoordigers van Tegenlicht. De staf wordt gevraagd om hen uit te nodigen voor een gesprek in oktober of november aanstaande.
Twee weken voor de afspraak zal in de commissie geĆÆnventariseerd worden welke onderwerpen zij met Tegenlicht wenst te bespreken.

6.
Rondvraag

- Het lid Bikker (ChristenUnie) vraagt naar het nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997). De staf geeft aan dat de proef van dit verslag deze week ter controle aan de commissieleden wordt verstuurd.

- Het lid Veldhoen (GroenLinks) vraagt naar de agendering van toezegging T02718, betreffende het voorleggen van het ontwerpbesluit inzake de uitwerking "regeling weigerende observandi". Deze toezegging wordt op 9 juli 2019 voor bespreking geagendeerd, waarbij - gelet op het aanstaande zomerreces - tevens op deze datum inbreng voor schriftelijk overleg geleverd dient te worden indien fracties in overleg willen treden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren