Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35.080)

-
35080

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en SP (Janssen). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van beide fracties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren