Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074, K

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie ziet af van schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit en neemt de brief (35074, K) voor kennisgeving aan. De status van de T02728 wordt op 9 juli 2019 opnieuw besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren